Losowa
galeria zdjęć 
 
Walentynki 2014
Aktualności
< 12 z 200 >
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Niech ta sama prawda i mądrość, 

 jaka wyraziła się w majowej Konstytucji,  

 ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej  

 w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej  

 dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.   

Święty Jan Paweł II  

 

3 maja 1791 r. dla „ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic” Sejm Czteroletni uchwalił w Warszawie historyczną Ustawę Rządową zwaną Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie pisana, nowoczesna konstytucja, miała na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. 

Konstytucja 3 Maja była „ostatnim słowem dziejów I Rzeczypospolitej, ostatnim wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej, który przyszedł już niestety za późno i nie zdołał zahamować procesu upadku”, odwrócić już rozbiorów. Była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o niepodległą Polskę walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.  

Maj – rocznica pięknych serc,  

Maj – rocznica wielkich myśli,  

Tym, co dawno przeminęli,  

Hołd składają ci, co przyszli (…) 

 

Świadomi jej znaczenia, oddaliśmy hołd twórcom tego aktu, którzy w jego preambule deklarowali, że czynią to „wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu (…), chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieżuniu Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzi artyści recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych. 

źródło: 2022-05-09 00:00, S. Kosin
publikacja: 2022-05-12 12:23, M. Nastachowski

AKTUALNOŚCI
Nocka w szkole, to jest TO!
dodano: 2022-10-03 17:39

Tej "Nocki w szkole" z 30 września na 1 października 2022 r klasa 8c długo nie zapomni.

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
dodano: 2022-10-03 09:41

    28 września 2022r.  w naszej szkole wśród uczniów klas IV- VIII zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. 

BIEŻUŃSKIE DNI TRZEŹWOŚCI
dodano: 2022-09-26 14:32

Fotorelacja

SPRZĄTANIE ŚWIATA
dodano: 2022-09-20 12:22

     W dniu 16 września uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bieżuniu przyłączyli się do akcji „ Sprzątanie świata- Polska 2022-

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
dodano: 2022-09-05 19:58

   1  września 2022 r. był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.

DZIEŃ DZIECKA
dodano: 2022-06-08 20:01

Fotorelacja

Wizyta w Zakątku Odkrywców
dodano: 2022-06-08 19:08

Dnia 27 kwietnia klasa Ia razem ze starszą koleżanką Moniką Szydłowską odwiedziła Zakątek Odkrywców w Boryszewie Starym.

„Nie pal przy mnie, proszę”
dodano: 2022-06-26 20:44

Dnia  31  maja obchodziliśmy  „Światowy Dzień bez Tytoniu”   

Zaspół Placówek Oświatowych w Bieżuniu
ul. St. Gołębiowskiego 1, 09-320 Bieżuń, tel. +48 23 65 78 400

e-mail: spbiez@poczta.fm

admin
2016 HostNet Grabowski Waldemar