Losowa
galeria zdjęć 
 
"Smaki życia" - warsztaty
Aktualności
< 10 z 500 >
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Niech ta sama prawda i mądrość, 

 jaka wyraziła się w majowej Konstytucji,  

 ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej  

 w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej  

 dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.   

Święty Jan Paweł II  

 

3 maja 1791 r. dla „ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic” Sejm Czteroletni uchwalił w Warszawie historyczną Ustawę Rządową zwaną Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie pisana, nowoczesna konstytucja, miała na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. 

Konstytucja 3 Maja była „ostatnim słowem dziejów I Rzeczypospolitej, ostatnim wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej, który przyszedł już niestety za późno i nie zdołał zahamować procesu upadku”, odwrócić już rozbiorów. Była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o niepodległą Polskę walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.  

Maj – rocznica pięknych serc,  

Maj – rocznica wielkich myśli,  

Tym, co dawno przeminęli,  

Hołd składają ci, co przyszli (…) 

 

Świadomi jej znaczenia, oddaliśmy hołd twórcom tego aktu, którzy w jego preambule deklarowali, że czynią to „wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu (…), chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieżuniu Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzi artyści recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych. 

źródło: 2022-05-09 00:00, S. Kosin
publikacja: 2022-05-12 12:23, M. Nastachowski

AKTUALNOŚCI
Świetlicowy konkurs "Zakładka do książki"

W związku z Dniem Książki oraz w celu promocji czytelnictwa wśród wychowanków świetlicy odbył się coroczny konkurs świetlicowy "Zakładka do książki".

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Niech ta sama prawda i mądrość, 

 jaka wyraziła się w majowej Konstytucji,  

 ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej  

 w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej  

 dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.   

Święty Jan Paweł II  

 
„Perełki krajobrazu wiejskiego – ocalić od zapomnienia”

28 kwietnia 2022r  wręczono nagrody w konkursie fotograficznym „Perełki krajobrazu wiejskiego – ocalić od zapomnienia” zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

1 KWIETNIA - DZIEŃ BEZ PLECAKA

1 KWIETNIA - DZIEŃ BEZ PLECAKA

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

  Czwartek, jest dniem mundurowym dla zuchów i harcerzy. 

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

11 i 14 marca odbyło się uroczyste pasowanie pierwszaków na czytelników.

"Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym"

 Na szczęście historia dziś już nie "milczy głucho" o Żołnierzach Wyklętych.

BIEG TROPEM WILCZYM

  Dnia 1 marca odbył się bieg "TROPEM WICZYM!" upamiętniający żołnierzy niezłomnych.

Zaspół Placówek Oświatowych w Bieżuniu
ul. St. Gołębiowskiego 1, 09-320 Bieżuń, tel. +48 23 65 78 400

e-mail: spbiez@poczta.fm

admin
2016 HostNet Grabowski Waldemar